Sameier og borettslag

Vi har spesialkompetanse på områder og problemstillinger som er viktige for sameier og borettslag.
Se våre alternativerKontakt oss

Hvilke forsikringer har et sameie eller borettslag behov for?

Som huseier trenger sameiet/borettslaget forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. I tillegg er det viktig at forsikringen også inkluderer eventuelle skader i forbindelse med dugnadsarbeid, rettsansvar, styreansvar og husleietap.

Prisen på forsikringen avhenger av mange forhold, men har du tenkt på at en god vedlikeholdsplan kan bidra til å redusere antall skader og dermed forsikringspremien?  Derfor har vi blant annet laget mal for vedlikeholdsplan som vi deler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev spesielt rettet mot sameier og borettslag og få tips og relevant informasjon. 

Her finner du maler og tips for sameier og borettslag

Vi håper disse kan være til hjelp for dere. Gi oss gjerne en tilbakemelding. Forslag til forbedringer mottas med stor takk!

Malene er utviklet av Trude Gustavsen som har lang erfaring som styreleder i et sameie, bestående av boenheter, næringsseksjon og parkeringsseksjoner. 

 • Mal for vedlikeholdsplan og serviceavtaler
 • Mal for beboermappe 

Klikk her for å gå til bestillingsiden for maler

 

Forsikring av boligsammenslutninger

Denne forsikringen egner seg for borettslag, boligsameier, boligaksjeselskaper og andre boligsammenslutninger.

Forsikringen dekker skader på bygning som følge av:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Snøtyngde/ras fra tak og annen plutselig og uforutsett skade på bygning
 • Tyveri og hærverk
 • Bruddskade på glass og sanitærporselen
 • Bruddskader på kabler for strøm, telefon og utvendige varmekabler
 • Naturskade

Forsikringen omfatter også styreansvarsforsikring, ulykkesforsikring ved dugnadsarbeider, underslag og rettshjelp, samt andre viktige dekninger som en boligsammenslutning har behov for.

Eksempler på skader som kan oppstå

Ved en skade på bygning oppstår det gjerne andre typer skader og kostnader. Det kan være i forbindelse med riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester, eller ved påbud fra offentlig myndighet.

 • Skade på innredning i bolig bekostet av leieboer, borettshaver eller eier av selveierleilighet
 • Skade på TV-kabler og utvendige varmekabler/varmerør i bakken
 • Skade på fellesantenneanlegg for radio og TV
 • Skade på gressklippere, snøfresere og andre mindre arbeidsmaskiner
 • Kostnader for fyringsolje og løst tilbehør tilhørende eiendommen
 • Skade på hageanlegg, utvendig vannbasseng, gjerder og flaggstang
 • Prisstigning etter skadedagen
 • Borettslagets tap av inntekter

Hva skal til for å få tilbud på forsikring?

For å kunne beregne et tilbud trenger vi å vite bruttoarealet på bygningsmassen. Dette fins på tegninger og arealplan. Har dere problemer med å finne disse, skal kommunen ha en kopi.

Vi deler også inn arealet i ulike seksjoner – en parkeringsplass er naturlig nok mye billigere å gjenoppbygge enn en leilighet.

Vi tar en gjennomgang med dere om sikkerhetstiltak som er installert, alder på ulike elementer i bygningen samt hvilke skader dere har hatt.

Investerer dere 2-3 timer til sammen, kan gevinsten fort bli stor.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Forsikringer for sameier og borettslag?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending