Veteranbilforsikring

Ingenting er som å dra på tur i en gammel og velholdt bil. Eier du en vakker veteranbil har du sikkert også erfart at det fort blir dyrt.

Bensin, vedlikehold og pleie, garasjeleie – det kan fort bli en del kroner i løpet av et år. Vi kan tilpasse forsikringsdekningen og kostnaden utfra behovet ditt.

Har du en bil som har passert 30 år, er i god stand og som du bruker av og til, er veteranbilforsikringen vår en god forsikring.

Våre dekninger

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle kjøretøy i Norge. Den dekker både skade på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldene rett.

Fører- og passasjerulykke
Fører- og passasjerulykkeforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig medisinsk invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.
Delkasko
Har du ikke behov for dekning av skader på egen bil, kan du med fordel overveie delkasko. Forsikringen dekker alle de skader du skulle være årsak til i trafikken samt:
  • Skader på bilen forårsaket av brann, lynnedslag og eksplosjon
  • Glasskader og reperasjon av steinsprutskader
  • Tyveri og skader som følge av tyveri/tyveriforsøk

Kasko
Denne forsikringen dekker alt som nevnt under delkasko, i tillegg til skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Veteranbilforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending