Snøscooterforsikring

En snøsccoter er både morsom og nyttig, men som med alle andre kjøretøy følger det også med et ansvar. Derfor bør du velge en forsikring som ivaretar våde din og snøscooteren trygghet dersom uhellet er ute.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

 Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med snøscooteren.

Brann- og tyveriforsikring

En brann og tyveriforsikring dekker enkelte skader på snøscooteren din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri

I tillegg får du dekket en del fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

Kasko

Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for snøscootere. Den dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og flere typer skade på snøscooteren din, eksempelvis hærverk.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Snøscooterforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending