Reiseforsikring

Vi nordmenn reiser stadig mer. Da er det viktig at du er godt nok forsikret.

Visste du at forsikring på kredittkort ikke er gyldig med mindre du har betalt minst 50 % av reiseutgiftene med kortet? 

Husk at med en helårs reiseforsikring er du også dekket allerede når du går ut døra hjemme.

Trygt skadeoppgjør
Er du uheldig på reisen, hjelper vi deg raskt og enkelt 24 timer i døgnet.

Raus leiebilforsikring
Får du skade på leiebilen, dekker vi egenandelen.

Det lille ekstra
Du får økt erstatning ved blant annet tyveri, skade, avbestilling, forsinkelse og reiseavbrudd.

Hva dekker reiseforsikringen?

Familie


 •  

 • Reisens varighet
  Best i klassen - Standard reiseforsikring gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet. Velger du Reise Pluss, kan du velge mellom 75, 90 og 120 dagers varighet.
 • Reisesyke og hjemtransport
  Reisesyke: Dekker dokumenterte utgifter om du rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade under reise. Hjemtransport: Dekker syketransport til medisinsk behandling eller hjemtransport til Norge.
 • Tilkallelse
  Blir du alvorlig syk eller skadet under reise, dekker vi etter avtale utgifter til reise og opphold for inntil to familiemedlemmer. Dette gjelder også ved død.
 • Reisegods
  Dekker tapt eller skadet personlig reisegods, eller eiendeler til eget bruk under reise.
 • Forsinket bagasje
  Dekker klær og toalettsaker når bagasjen kommer frem til bestemmelsesstedet mer enn 4 timer for sent og dette bekreftes av transportøren.
 • Innhenting av reiserute
  Om du uforskyldt blir forsinket og kommer for sent til planlagt avreise dekkes dokumenterte merutgifter.
 • Avgang forsinket til neste dag
  Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre før neste dag, erstattes overnattingsutgifter.
 • Forsinket ankomst (per døgn)
  Gjelder ved forsinkelser på mer enn 8 timer til bestemmelsesstedet eller hjemstedet.
 • Reiseavbrudd
  Kompensasjon for avbrutt reise når når du eller ditt reisefølge rammes av sykdom.
 • Reiseansvar
  Best i klassen - Dekker erstatningsansvar for ting eller personskade du som privatperson kan pådra deg på reise utenfor Norden.
 • Rettshjelp
  Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du som privatperson blir part i en tvist under reise utenfor Norden.
 • Avbestilling
  Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege.
 • Evakuering
  Dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til bostedsadresse eller nærmeste sikre destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer eller epidemi.
 • Ulykke voksen - invaliditet
  Best i klassen - Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer over 18 år.
 • Ulykke voksen - død
  Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer over 18 år.
 • Ulykke barn - invaliditet
  Best i klassen - Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer under 18 år.
 • Ulykke barn - død
  Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer under 18 år.
 • Kriseforsikring (behandlingstimer)
  Best i klassen - Dekker utgifter til kriseterapi hvis du på reise blir utsatt for trafikkulykke, brann, ran, overfall eller voldtekt.
 • Egenandel på leiebil (CDW)
  Best i klassen - Refusjon av egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Gjelder i hele verden.
 • Barne-/oldebarn med på reisen
  Best i klassen - Med familieforsikringen dekkes ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, enten de er felles, "mine" eller "dine" barn. Pluss-forsikringen inkluderer til og med barne- og oldebarn.

 • Pluss

 • Inntil 120 dager
 • Ubegrenset
 • Ubegrenset
 • Kr 800 000
 • Kr 20 000
 • Per person Kr 30 000
 • Kr 6000
 • Kr 750
 • Kr 200 000
 • Kr 15 000 000
 • Kr 100 000
 • Kr 800 000
 • Kr 1 000 000
 • Kr 600 000
 • Kr 300 000
 • Kr 750 000
 • Kr 100 000
 • Inntil 10 timer
 • Kr 20 000
 • Dekket

 • Standard

 • Inntil 60 dager
 • Ubegrenset
 • Kr 100 000
 • Kr 100 000
 • Kr 12 000
 • Kr 50 000
 • Kr 4000
 • Kr 500
 • Kr 100 000
 • Kr 10 000 000
 • Kr 100 000
 • Kr 100 000
 • Kr 300 000
 • Kr 300 000
 • Kr 300 000
 • Kr 500 000
 • Kr 50 000
 • Inntil 10 timer
 • Kr 0
 • Ikke dekket

Enkeltperson

 • Reisens varighet
  Best i klassen - Standard reiseforsikring gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet. Velger du Reise Pluss, kan du velge mellom 75, 90 og 120 dagers varighet.
 • Reisesyke og hjemtransport
  Reisesyke: Dekker dokumenterte utgifter om du rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade under reise. Hjemtransport: Dekker syketransport til medisinsk behandling eller hjemtransport til Norge.
 • Tilkallelse
  Blir du alvorlig syk eller skadet under reise, dekker vi etter avtale utgifter til reise og opphold for inntil to familiemedlemmer. Dette gjelder også ved død.
 • Reisegods
  Dekker tapt eller skadet personlig reisegods, eller eiendeler til eget bruk under reise.
 • Forsinket bagasje
  Dekker klær og toalettsaker når bagasjen kommer frem til bestemmelsesstedet mer enn 4 timer for sent og dette bekreftes av transportøren.
 • Innhenting av reiserute
  Om du uforskyldt blir forsinket og kommer for sent til planlagt avreise dekkes dokumenterte merutgifter.
 • Avgang forsinket til neste dag
  Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre før neste dag, erstattes overnattingsutgifter.
 • Forsinket ankomst (per døgn)
  Gjelder ved forsinkelser på mer enn 8 timer til bestemmelsesstedet eller hjemstedet.
 • Reiseavbrudd
  Kompensasjon for avbrutt reise når når du eller ditt reisefølge rammes av sykdom.
 • Reiseansvar
 • Rettshjelp
  Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du som privatperson blir part i en tvist under reise utenfor Norden.
 • Avbestilling
  Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege.
 • Evakuering
  Dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til bostedsadresse eller nærmeste sikre destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer eller epidemi.
 • Ulykke voksen - invaliditet
  Best i klassen - Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer over 18 år.
 • Ulykke voksen - død
  Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer over 18 år.
 • Ulykke barn - invaliditet
  Best i klassen - Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer under 18 år.
 • Ulykke barn - død
  Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer under 18 år.
 • Kriseforsikring (behandlingstimer)
  Best i klassen - Dekker utgifter til kriseterapi hvis du på reise blir utsatt for trafikkulykke, brann, ran, overfall eller voldtekt.
 • Egenandel på leiebil (CDW)
  Best i klassen - Refusjon av egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Gjelder i hele verden.
 • Barne-/oldebarn med på reisen
  Best i klassen - Med familieforsikringen dekkes ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, enten de er felles, "mine" eller "dine" barn. Pluss-forsikringen inkluderer til og med barne- og oldebarn.

 • Pluss

 • Inntil 120 dager
 • Ubegrenset
 • Ubegrenset
 • Kr 800 000
 • Kr 6 000
 • Kr 30 000
 • Kr 2 500
 • Kr 750
 • Kr 100 000
 • Kr 15 000 000
 • Kr 100 000
 • Kr 800 000
 • Kr 1 000 000
 • Kr 600 000
 • Kr 300 000
 • Kr 750 000
 • Kr 100 000
 • Inntil 10 timer
 • Kr 20 000
 • Dekket

 • Standard

 • Inntil 60 dager
 • Ubegrenset
 • Kr 100 000
 • Kr 50 000
 • Kr 4 000
 • Kr 25 000
 • Kr 1 500
 • Kr 500
 • Kr 50 000
 • Kr 10 000 000
 • Kr 100 000
 • Kr 50 000
 • Kr 150 000
 • Kr 300 000
 • Kr 300 000
 • Kr 500 000
 • Kr 50 000
 • Inntil 10 timer
 • Kr 0
 • Ikke dekket

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Reiseforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending