Mopedforsikring

 

En moped kan være nyttig for voksne så vel som ungdommer. Vi har tre forsikringsløsninger du kan velge. Husk at dersom brukeren av mopeden er under 18 år må en foresatt stå som forsikringstaker.

 

 

 

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge.

Dette er vår rimeligste mopedforsikring og den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.
Forsikringen inkluderer rettshjelp, som dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldene rett.

 

Fører- og passasjerulykkesforsikring
Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med mopeden.

 

Brann- og tyveriforsikring
En brann- og tyveriforsikring dekker både tyveri og enkelte skader på mopeden din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri
 

Kasko
Kasko er den mest omfattende forsikringen vi tilbyr for moped. Har du en ny moped eller en av høy verdi, anbefaler vi kasko. Den dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og flere typer skade på mopeden din, eksempelvis som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på mopeden som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

I tillegg får du dekket en del fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

 

 

[formidable id=5]