Motorsykkel

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med motorsykkelen.

 

Brann- og tyveriforsikring

En brann- og tyveriforsikring dekker både tyveri og enkelte skader på motorsykkelen din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri
  • Veihjelp

Kasko

Kasko er den mest omfattende forsikringen vi tilbyr for motorsykler. Har du en ny motorsykkel eller en av høy verdi, anbefaler vi kasko. Den dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og flere typer skade på motorsykkelen din, eksempelvis som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på motorsykkelen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

I tillegg får du dekket en del fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

 

 

[formidable id=5]