Fritidshusforsikring

Med vår fritidshusforsikring er du fullverdiforsikret. Det vil si at ved en totalskade dekker vi kostnadertil å gjenoppføre hytta uten aldersfradrag eller fradrag for slitasje.

Tilleggsbygg som anneks, uthus, båthus og lignende kan også fullverdiforsikres om ikke annet avtales.

 

 

Våre dekninger

Hytteforsikren dekker skade på hytte og tilhørende bygg på tomten. Du kan velge mellom standard hytteforsikring eller vår beste forsikring, Hytte Pluss.

 • Vann
  Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.
 • Brann
  Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.
 • Tyveri og hærverk
  Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.
 • Rettshjelp og privatansvar
  Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.
 • Hage og basseng
  Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.
 • Naturskade
  Dekker skade på hytta, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • Utett tak og vegg
  Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i huset på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår. Utbedring av feilen/mangelen som forårsaket skaden er også dekket for inntil 5000 kr.
 • Utett våtrom
  Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.
 • Håndverkerfeil
  Gjør håndverker eller entreprenør som for eksempel for dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Gjelder også våtrom.
 • Verditap
  Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer hytta på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.
 • Utvidet totalskade
  Hvis skaden på hytta er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om hytta var totalskadet.
 • Sikkerhets- og klimavennlige tiltak
  Dersom hytta blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.
 • Ombygging for rullestol
  Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.
 • Vilkårsgaranti
  Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.
 • Veggedyr og kakerlakker (valgfri)
  Blir hytta angrepet av kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter eller mus, dekker vi bekjempelse av skaderdyrene. Vi dekker også skade på bygningen fra dyr som er kommet plutselig og uforutsett.
 • Råte og skadedyr (valgfri)
  Blir hytta angrepet av hussopp eller råte, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

 • Pluss


 • Standard

 

 

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Hytte og fritidshus?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending