Husforsikring

Husets verdi
Blir huset totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp til samme standard som før.

Håndverker- og entreprenørfeil
Gjør håndverker eller entreprenør feil, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følge av det.

Skade fra utett våtrom
Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom.

Råte- og skadedyr
Angrep fra kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter, mus, hussopp eller råte.

Våre dekninger

 • Vann
  Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.
 • Brann
  Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.
 • Tyveri og hærverk
  Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.
 • Rettshjelp og privatansvar
  Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.
 • Hage og basseng
  Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.
 • Naturskade
  Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • Utett tak og vegg
  Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i huset på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår.
 • Utett våtrom
  Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.
 • Håndverkerfeil
  Gjør håndverker eller entreprenør som for eksempel for dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det.
 • Verditap
  Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.
 • Ferie etter skade
  Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.
 • Utvidet totalskade
  Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.
 • Sikkerhets- og klimavennlige tiltak
  Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.
 • Ombygging for rullestol
  Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.
 • Vilkårsgaranti
  Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.
 • Veggedyr og kakerlakker (valgfri)
  Blir huset angrepet av kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter eller mus, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.
 • Råte og skadedyr (valgfri)
  Blir huset angrepet av hussopp eller råte, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

 • Pluss


 • Standard

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Husforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending