Garantiforsikring - fordel for både utleier og leietaker

Utleier får raskere oppgjør ved mislighold og ødeleggelser, leietaker slipper å låse midler i et depositum
Sjekk pris på garantiforsikringBestill garantiforsikring (leietaker)

Hva dekker en husleiegaranti for deg som leier ut bolig?

  • Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje
  • Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten

Hva er fordelen med husleiegaranti for deg som leier en bolig?

Dine forpliktelser

  • Du slipper å sette av penger til depositum slik at du i stedet kan bruke disse på møbler eller ny vaskemaskin
  • Det er en ekstra sikkerhet for utleier, og kan gjøre det enklere for deg å få leie din drømmebolig
  • Leietakerbevis kan utstedes som sikkerhet for at du kan få en garanti allerede før visning
  • Forfalt husleie og eventuelle skader skal betales til utleier etter utflytting
  • Selv om forsikringen betaler ut til utleier er det du som står økonomisk ansvarlig.  Det vil si at forsikringsselskapet (garantisten) vil kreve en tilbakebetaling fra deg.
Husleiegaranti erstatter depositum og betales av leietaker.  Garantien er stilt av International General Insurance (UK) Ltd, og Matrix Insurance AS representeterer garantisten i praktiske forhold i Norge.  Eventuelle krav skal meldes av utleier til Matrix Insurance AS.  Jæren Forsikring er selvsagt behjelpelig med dette for våre kunder.  For fullstendige vilkår – trykk her

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Garantiforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending