Campingbilforsikring

Ferie med camping er en økende interesse for oss nordmenn. Det selges stadig flere bobiler, og rekordmange er solgt i 2017.

 

Skade på fortelt, tilbygg og platting Forårsaket av hærverk, naturskade, brann eller annen plutselig skade

Campingbil som leiebil ved skade Dersom det kan skaffes dekker vi campingbil som leiebil

Maskinskade Dekker skade på motor og gir inntil bilen har kjørt 200 000 km. Ingen aldersbegrensning

Uansett hva slags campingbil du har finnes det en forsikring som passer deg. Se oversikten over våre fire typer forsikring; bobil med Kasko Pluss, Kasko, delkasko og ansvarsforsikring.
 • Ansvarsforsikring
  Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen campingbil.
 • Rettshjelp
  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.
 • Fører- og passasjerulykke
  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.
 • Glass
  Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.
 • Tyveri
  Dekker tyveri av av/fra campingbilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.
 • Brann
  Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Veihjelp i Europa
  Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.
 • Totalskadegaranti
  Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.
 • Kriseforsikring
  ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av campingbilen.
 • Vognskade
  Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.
 • Leiebil (valgfri)
  ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.
 • Bagasje
  Dekker skade på og tyveri av bagasje fra campingbilen.
 • Leiebil Pluss
  Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også campingbil som leiebil, såfremt dette kan skaffes.
 • Totalskadegaranti Pluss
  Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km.
 • Startleie ved privatleasing
  Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.
 • Maskinskade (valgfri)
  Dekker skade på motor og gir. Gjelder bobiler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri. .
 • Økt sum for bagasje
  Dobler dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 30.000 som følge av erstatningsmessig skade.
 • Økt sum for fastmontert tilbehør
  Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.
 • Vilkårsgaranti (Plussgaranti)
  Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

 • Kasko Pluss


 • Kasko


 • Delkasko


 • Ansvar

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Campingbilforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending