Bilforsikring

Vi tilpasser forsikringen til ditt behov

Er uhellet ute, har du max 10% bonustap.   Har du ikke hatt bilforsikring tidligere har vi startbonus på 50%.  Har du 75% bonus på bil i dag og skal ha bil nr 2, får du også 75 på denne.   Les mer om bonus her > 

Har du hatt en skade og trenger skademeldingsskjema? Det finner du nederst på denne siden.

 

 

Maskinskade
Dekker motor- og girskade, samt batteri og A/C på elbil, inntil kjørt 200 000 km.

Taxi om bilen stopper
Vi spanderer taxi til jobb eller barnehage om bilen stopper.

Uflaksforsikring
Dekker tap av bilnøkkel, rens ved feiltanking og søl i bilsetene.

Leiebil når bilen er på verksted
Du får gratis leiebil tilsvarende størrelsen på din egen.

 

Kjører du elbil?

Tom for strøm?
Går bilen tom for strøm, dekkes veihjelp akkurat slik som for andre biler.

Elbil som lånebil ved skade?
Har du elbil, låner vi deg selvsagt en el-leiebil – er det mangel hos bilutleier, dekker vi ekstra kostnader til drivstoff og bompasseringer.

Redd for skade på batteri?
Med vår unike motor- og elektronikkskadedekning er også el- og hybridbilers batteripakke forsikret – spesielt viktig når garantien er utløpt.

I samarbeid med Tesla kan vi nå tilby InsureMyTesla

Tesla som leiebil ved skade
Med vår beste bilforsikring, Kasko Pluss, skal vi gjøre vårt ytterste for å tilby deg en Tesla som leiebil for hele reparasjonstiden etter en erstatningsmessig skade.

Totalskadegaranti i 3 år
Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjon koster mer enn 60 %.

Batteri
Batteripakken er forsikret også etter at garantitiden er løpt ut.

Uflaksforsikring
Dekker hverdagslige uhell, inkludert ny ladekabel om den skulle bli skadet.

Hva dekker de ulike forsikringene?

 • Ansvarsforsikring
  Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.
 • Rettshjelp
  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.
 • Fører- og passasjerulykke
  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.
 • Glass
  Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.
 • Tyveri
  Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.
 • Brann
  Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Veihjelp i Europa
  Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.
 • Totalskadegaranti
  Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.
 • Kriseforsikring
  ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.
 • Vognskade
  Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.
 • Leiebil (valgfri)
  ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.
 • Bagasje
  Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.
 • Uflaksforsikring
  Dekker uforutsette hverdagsuhell som tap av bilnøkkel, rens av tank og motor ved feilfylling, rens av søl på bilens interiør og skade på ladekabel til el- og hybridbil​. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenandel på kr 1500,-
 • Redning Pluss
  Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-
 • Leiebil Pluss
  Dekker leiebil inntil gruppe C så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges (ellers inntil 30 dager). Har du større bil enn gruppe C dekkes bil av samme størrelse inntil 600 kroner per dag, såfremt en slik kan skaffes. Er den skadede bilen en elbil, får du elbil som leiebil. Mangler bilutleier elbil dekker vi dokumenterte kostnader til drivstoff og bom med inntil 200 kroner dagen for annen leiebil.
 • Totalskadegaranti Pluss
  Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km.
 • Startleie ved privatleasing
  Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.
 • Maskinskade (valgfri)
  Dekker skade på motor og gir, samt batteri og klimaanlegg på elbil og hybrid. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri.
 • Økt sum for bagasje
  Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.
 • Økt sum for fastmontert tilbehør
  Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 • Kasko


 • Delkasko


 • Ansvar

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Bilforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending