Båtforsikring

Totalskadegaranti

Erstatning lik kjøpesum eller markedsverdi inntil 3 år etter du kjøpte båten ny eller brukt

Drev og drivlinje

Codans båtforsikring gir full erstatning uavhengig av alder

Motor og gir

Skader på motoren helt frem til den er 10 år

Avbrutt ferietur

Utgifter til overnatting eller reise hvis båten stopper 

Båtredning

Slepekostnader hvis båten ikke kan seile eller kjøre videre

Mast og stående rigg 

Full erstatning uavhengig av alder

Våre dekninger

 • Ansvarsskade
  Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.
 • Rettshjelp
  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.
 • Brann og tyveri
  Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Fører- og passasjerulykke
  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.
 • Bagasje
  ​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten
 • Skader på båten
  Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.
 • Hærverk
  Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.
 • Skade på mast, rigg, drev og drivlinje
  ​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.
 • Skade ved transport av båt
  ​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.
 • Totalskadegaranti
  3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.
 • Krisehjelp
  Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten, eller etter båtulykke.
 • Utvidet sum for bagasje
  Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.
 • Matriell til bruk under opplag
  Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-
 • Motor- og girskade
  For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.
 • Båtredning
  Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.
 • Personredning
  Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.
 • Avbrutt ferietur
  Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.

 • Kasko Pluss


 • Kasko


 • Delkasko


 • Ansvar

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Båtforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending