Barneforsikring – trenger vi det i Norge?

På mange områder er vi veldig godt dekket av Folketrygden og et offentlig helsevesen som prioriterer barn.  Akuttmedisin er på topp i Norge – men hva skjer etterpå? Og hva hvis barna får en sykdom?  Beløp og erstatninger som er referert her tar utgangspunkt i...