Hjelp, me he kjøpt El-bil!

Hjelp, me he kjøpt El-bil!

Dagen etter innkjøpet kom skadestatistikken for 2018 – i en markedsrapport utarbeidet av Cicero Norge. 34 % av alle el-bil-eiere meldte skade i 2018! 10% mer enn snittet for bensin, diesel og hybrid-biler ☹  Siden eg jobbe i forsikring begynte...

les mer

Barneforsikring – trenger vi det i Norge?

På mange områder er vi veldig godt dekket av Folketrygden og et offentlig helsevesen som prioriterer barn.  Akuttmedisin er på topp i Norge - men hva skjer etterpå? Og hva hvis barna får en sykdom?  Beløp og erstatninger som er referert her tar utgangspunkt i Danicas...

les mer