Transportforsikring

En transportforsikring sikrer vareeieren mot et økonomisk tap i forbindelse med forsendelser av varer/gjenstander fra A til B. Den inkluderer også opphold underveis som er naturlige ledd i transporten. Se våre forsikringerBook et møte med oss

Mange vareeiere tror at transportørens ansvarsforsikring gir tilstrekkelig dekning dersom varene skulle bli skadet underveis. Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar kan du imidlertid havne i en situasjon der du ikke får dekket dine tap.

Med mindre du har tegnet transportforsikring.

Les mer om transportforsikring

 

Hva dekker egentlig transportøren?

Erstatningsansvar for transportør i henhold til ”Lov om vegfraktavtaler” omhandler de alminnelige standardiserte ansvarsvilkår for godsbefordring.

Transportør har begrenset ansvar for tap/skade og forsinkelser. Dette medfører at transportørens erstatningsansvar ikke alltid dekker godsets verdi.

Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR (Ca. 190 kr) pr. kg. av godsets bruttovekt ved innenriks transport, og 8,33 SDR (ca. 93 kroner) pr. kg. av godsets bruttovekt ved grenseoverskridende transport på veg. Erstatning ved forsinkelse er maksimalt begrenset til fraktbeløpet.

Transportør er ikke ansvarlig for følgeskader med mindre kunden kan dokumentere at transportør har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Et eksempel
Forutsatt SDR kurs** ved overtagelse av godset til befordring: 1 SDR = 10,50 kr

Du sender en kolli på 100 kg brutto vekt. Den blir skadet og du har krav på erstatning. Innholdets verdi er oppgitt til NOK 25.000,-.

Transportør vil da erstatte godsets verdi – maksimalt opp til 17 SDR x 100 kg x 10,50 = 17.850,- ved utenlands forsendelse.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Transportforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending