Sykelønnsforsikring

En sykelønnsforsikring sikrer arbeidsgiver mot ekstra utgifter når ansatte er sykemeldt utover arbeidsgiverperioden.

 

Å kjøpe sykelønnsforsikring er aktuelt for deg som har ansatte med avtale om full lønn ved sykdom, og hvor lønnen overstiger 6G.

Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G utover arbeidsgiverperioden. Som arbeidsgiver må du selv dekke differansen mellom 6 G og den avtalte lønnen.

Med sykelønnsforsikring for dine ansatte dekkes dette, og den gir rett til utbetaling av et avtalt dagpengebeløp ved sykemelding.

Hvem kan dekkes?
  • Forsikringen omfatter alle som er fast ansatt med lønn over 6 G.
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var 1.mai 2020 kr 101.351.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Sykelønnsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending