Sykeavbruddsforsikring

Avbrudd i prosjekter på grunn av sykdom kan bety “være eller ikke være” for en bedrift.

 

Med en sykeavbruddsforsikring kan du sikre at bedriften din har midler til å dekke løpende driftsutgifter og lønn ved eget eller andres sykefravær. For innehaver av firma kan eksempelvis følgende dekkes:

  • Husleie
  • Strøm
  • Telefon
  • Utgifter til andre forsikringer
  • Lønnsutgifter
  • Tap i egen inntekt

For en nøkkelperson dekkes løpende merutgifter ved nøkkelpersonens fravær, som for eksempel utgifter til vikar.

Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var 1. mai 2020 kr 101.351.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Sykeavbruddsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending