Sykdomsforsikring

Sykdomsforsikring dekker også sykdom som ikke er klassifisert som yrkessykdom.

Sykdomsforsikringen kommer til utbetaling dersom:

  • Den ansatte er påført varig ervervsuførhet på minst 50 % og er innvilget uførepensjon fra folketrygden
  • Den ansatte er påført varig medisinsk invaliditet på minst 50 %
Hva dekkes?
  • Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale en tilleggssum
  • Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var 1.mai 2020   kr 101.351.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Sykdomsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending