Reiseforsikring

En reiseforsikring kan dekke dine ansatte på tjenestereise, på ferie med familien eller begge deler.

Kjøper du reiseforsikring for dine ansatte, gjelder den i hele verden, utenom land med krigsrisiko. Forsikringen kan omfatte ansatte på tjenestereiser og ansatte med familie på ferie- og fritidsreiser.

Reiseforsikringen tilpasses individuelt i forhold til de behov bedriften har, og hvilke ansattgoder dere ønsker å tilby.

 

Hva kan dekkes?
 • Reisegods for enkeltperson
 • Reisegods for familie
 • Reisesyke – ubegrenset
 • Ulykke – død voksen
 • Ulykke – invaliditet voksen
 • Ulykke – død barn
 • Ulykke – invaliditet barn
 • Hjemtransport – ubegrenset
 • Sykeledsagelse/tilkallelse
 • Hjemkallelse – ubegrenset
 • Reiseavbrudd
 • Privatansvar
 • Rettshjelp
 • Innhenting
 • Evakuering
 • Avbestillingsforsikring
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1. mai 2020 kr 101.351.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Reiseforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending