Kollektiv ulykkesforsikring

En kollektiv ulykkesforsikring kan bestå av invaliditetsdekning, dødsfallsdekning eller begge deler. Du kan også velge om den skal gjelde i fritiden og/eller arbeidstiden.

 

Ulykkesforsikringen gjelder for den som er navngitt i forsikringsavtalen som ulykkesforsikret, så lenge han/hun er fast bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og er medlem i norsk folketrygd.

Hva dekkes?
  • Invaliditetsdekning. Avtalt erstatningssum ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres ved lavere invaliditetsgrad. Det kan velges erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år
  • Refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet
  • Dødsfallsdekning
  • Avtalt erstatningssum ved dødsfall. Det kan velges erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var pr 1.mai 2020 kr 101.351.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Kollektiv ulykkesforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending