Fritidsulykke

Hva som skjer på jobb er én ting – hva som skjer etterpå er en annen. Med en fritidsulykkesforsikring i tillegg er dine ansatte trygge uansett.

 

Det er ikke bare på jobb det kan skje uforutsette hendelser. Fritidsulykkesforsikring sikrer dine ansatte økonomisk ved ulykker som skjer i fritiden. Som arbeidsgiver unngår du dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om det inntrufne dekkes av yrkesskadeforsikringen eller om det er knyttet til aktiviteter på fritiden.

Hva dekkes?
  • Tapt inntekt
  • Merutgifter
  • Fremtidige merutgifter
  • Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale en tilleggssum
  • Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad
  • Dødsfallserstatning – erstatning til etterlatte ved dødsfall. Grunnerstatningen er 15 G og er avhengig av alder. Erstatningen kan økes og reduseres ved å betale tilleggs- eller redusert forsikringssum. Begravelsestillegg på 0,5 G er inkludert
  • Dødsfallserstatning – erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var pr 1.mai 2019 kr 99 858.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Fritidsulykke?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending