Næringsbygg

Forsikring av næringsbygg dekker skader på bygning og tapt husleie, og er tilpasset eiendomsselskaper og bygningseiere.

Forsikringen dekker skader ved:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Tyveri og hærverk
 • Snøtyngde og ras fra tak
 • Annen plutselig og uforutsett skade på bygning
 • Naturskader

Forsikringen omfatter også huseieransvaret som bygningseier har.

Kostnader etter en skade

Forsikringen dekker også kostnader som oppstår i forbindelse med en skade. Det kan være kostnader ved riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester. Andre eksempler:

 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Prisstigning etter skadedagen
 • Bygningsmessige forandringer/påkostninger i avtaleperioden
 • Skader på utvendig hageanlegg, vannbasseng og lignende
 • Fyringsolje og løst tilbehør til eiendommen

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Næringsbygg?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending