Kombinert industriforsikring

Med en kombinert industriforsikring ivaretar du bedriftens forsikringsbehov på beste måte

Kombinert industriforsikring

Kombinert industriforsikring kan skreddersys etter bedriftens behov og ønsker. Forsikringen dekker skade på bygninger, maskiner, løsøre og varer, og kan også dekke avbruddstap.

Skader som dekkes av forsikringen:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Snøtyngde og ras fra tak
 • Tyveri og hærverk
 • Brudd- og hærverksskade på ruter
 • Skade på utvendig hageanlegg, vannbasseng og lignende
 • Naturskade

Kostnader etter skade

Forsikringen dekker også kostnader som oppstår i forbindelse med en skade. Det kan være kostnader ved riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester. Andre eksempler:

 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Prisstigning etter skadedag
 • Modeller, mønstre, former etc.
 • Rekonstruksjon av arkiver og datafiler, samt reinstallasjon av programvare og operativsystemer

Maskinforsikring

Bedrifter som har roterende eller avanserte maskiner, eller er spesielt avhengig av maskiner, bør tegne en Maskinforsikring på disse.

En Maskinforsikring omfatter indre skader, utover de ytre skader som dekkes i en Industri- eller All Risk forsikring. Videre kan en Maskinavbruddsforsikring knyttes opp mot Maskinforsikringen, slik at tapt fortjeneste vil erstattes.

Verdisak næring

Har bedriften spesielt verdifulle gjenstander som tas med ut av bedriftslokalene? Da kan det lønne seg med en verdisaksforsikring i tillegg til annen forsikring. Verdisak næring dekker nesten alle typer skader og gjelder i hele verden.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Kombinert Industriforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending