Kombinert bedriftsforsikring

Kombinert bedriftsforsikring er tilpasset små og mellomstore bedrifter innen salg, service og produksjon.

Kombinert bedriftsforsikring

Forsikringen omfatter ansvars- og kriminalitetsforsikring (underslag) og dekker skader på maskiner, løsøre og varer som følge av:

 • Brann
 • Elektriske fenomener og lynnedslag
 • Naturskade
 • Vann og annen væske
 • Tyveri og hærverk
 • Bruddskade og hærverksskader på glass
 • Ran og overfall
 • Snøtyngde og ras fra tak

I tillegg tilbyr vi dekning av avbruddstap.

Kostnader etter skade

Forsikringen dekker også kostnader i forbindelse med skade. Det kan være slikt som kostnader for riving, rydding og bortkjøring, destruksjon av miljøfarlige rester, samt:

 • Prisstigning etter skadedagen
 • Gjenanskaffelse av modeller, mønstre, former
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og reinstallasjon av programvare
 • Interesse i ting solgt med salgspant
 • Tap av gass, væske og strøm
 • Tap ved skade på bygningsmessig innredning
 • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden

Maskinforsikring

Bedrifter som har roterende eller avanserte maskiner, eller er spesielt avhengig av maskiner, bør tegne en Maskinforsikring på disse.

En Maskinforsikring omfatter indre skader, ut over de ytre skader som dekkes i en Industri- eller All Risk forsikring. Videre kan en Maskinavbruddsforsikring knyttes opp mot Maskinforsikringen, slik at tapt fortjeneste vil erstattes.

Verdisak næring

Har bedriften spesielt verdifulle gjenstander som tas med ut av bedriftslokalene? Da kan det lønne seg med en verdisaksforsikring i tillegg til annen forsikring. Verdisak Næring dekker nesten alle typer skader og gjelder i hele verden.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Kombinert bedriftsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending