All Risk Industriforsikring

- for de største bedriftene

All Risk Industriforsikring er for de største bedriftene. Forsikringen dekker plutselige uforutsette fysiske skader på bygninger, maskiner, løsøre og varer. Bedriften kan også velge tilleggsytelser med avtalte forsikringssummer, som avbruddstap som følge av skade.

Maskinforsikring

Bedrifter som har roterende eller avanserte maskiner, eller er spesielt avhengig av maskiner, bør tegne en Maskinforsikring på disse.

En Maskinforsikring omfatter indre skader, ut over de ytre skader som dekkes i en Industri- eller All Risk forsikring. Videre kan en Maskinavbruddsforsikring knyttes opp mot Maskinforsikringen, slik at tapt fortjeneste vil erstattes.

Datamaskinforsikring

Har bedriften spesielle bærbare datamaskiner som tas med ut av bedriftslokalene, eller er avhengig av et stasjonært dataanlegg? Da bør en utvidelse med Datamaskinforsikring vurderes.

Datamaskinforsikring dekker de skader som ikke inngår i Industri- eller All Risk-forsikringen og kan gjelde i hele verden.

Verdisak næring

Har bedriften spesielt verdifulle gjenstander som tas med ut av bedriftslokalene? Da kan det lønne seg med en verdisaksforsikring i tillegg til annen forsikring. Verdisak Næring dekker neste alle typer skader og gjelder i hele verden.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om All Risk Industriforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending