Tilleggsdekninger for næringsbil

Har du behov for dekning utover det som er standard? Avhengig av næringen din og forsikringsbehovet i bedriften kan det være aktuelt med tilleggsdekninger. Vi tilbyr en rekke tilleggsdekninger for å skreddersy din forsikring.

Fører- og passasjerforsikring

Fører- og passasjerulykke er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med bilen. Ved livsvarig invaliditet blir fører og passasjer dekket med inntil kr 200.000 per person. Død dekkes med inntil kr 100.000 per person.  Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som blir skadet, er kr 1.000.000.

Leiebil

For person- og varebil kan også leiebil ved erstatningsmessig skade dekkes. Med vår beste dekning, Kasko Pluss, tilbys leiebil i hele reparasjonsperioden. Ved tyveri, begrenset til 30 dager.

Om du ikke ønsker å benytte leiebil, får du heller en fast sum per dag.

Utvidet ansvar

Dekker skader i forbindelse med kjøretøyet som ikke faller inn under Bilansvarsloven. Dette kan for eksempel være skade ved bruk av kran i enkelte tilfeller eller feilfylling av tank.

Transport

Godsansvarsforsikring erstatter skade på gods som fraktes for andre etter lov om vegfraktavtaler.

Gods under løft

Erstatter skade på gods som blir skadet under løft med kran.

Avbrudd

Avbruddsforsikring kan tegnes som tillegg til delkasko eller kasko og gir utbetaling av avtalt dagsbeløp etter erstatningsmessig skade.

Snøplog / sandstrøingsapparat / saltspreder

Dekker skade på ovennevnte apparater ved erstatningsmessig skade.

Lyd- bilde og kommunikasjonsanlegg

Forsikringssum for lyd-, bilde- og kommunikasjonsanlegg kan utvides utover standard etter avtale.

Maskinskade

Maskinskadeforsikring tilbys for de fleste typer arbeidsmaskin.

Eiendom i bil

Forsikring for forsikringstakers og sjåførs eiendeler så som verktøy og lignende. Det forutsettes FG-godkjent alarm.

Utvidet kasko

Forsikring for ekstra påbygg og innredning så som hyller og benker.

Begrenset identifikasjon

Sikrer erstatning til eier av kjøretøyet dersom ansatt sjåfør forvolder skader som normalt ikke ville være dekket av forsikringen.

Underslag ved utleie

Tilleggsdekning for blant annet bilforhandlere som sikrer erstatning dersom bilen blir stjålet i forbindelse med utleie eller demonstrasjon.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Tilleggsdekninger?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending