Trafikkansvar

Forsikrer deg mot de skadene du er årsak til i trafikken

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelp inngår i forsikringen og dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikring er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.

Tilhengere

Ansvarsforsikringen på bilen inkluderer også de skader en tilhenger kan forårsake under transport.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Trafikkansvar?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending