Underslagsforsikring

En underslagsforsikring dekker bedriftens økonomiske tap i situasjoner der straffbare handlinger er begått av egne ansatte.

Selv om du ikke vil mistro medarbeiderne dine, er det dessverre slik at utro tjenere er en sikkerhetsrisiko for de fleste bedrifter. Det at konfidensiell informasjon havner i hendene på uvedkommende, eller at penger forsvinner, kan være kritisk på mange måter. Dersom ansatte er skyld i en eller flere straffbare handlinger overfor bedriften din, kan det føre til store økonomiske tap. Med en underslagsforsikring står bedriften din på tryggere grunn.

Underslag

Følgende handlinger omfattes av underslagsforsikringen vår:

  • Underslag
  • Tyveri
  • Bedrageri
  • Utroskap
  • Dokumentfalsk
  • Datakriminalitet
  • Korrupsjon (der handlingen også er et underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og/eller dokumentfalsk)

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Underslagsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending