Styreansvarsforsikring

Et styreverv er personlig, og ved et erstatningskrav kan styremedlemmer måtte betale fra egen lomme. Med mindre bedriften har forsikret seg mot det.

Et styre tar mange beslutninger på vegne av aksjonærer og for bedriften, og risikoen for å komme i en situasjon der det rettes et rettslig erstatningsansvar, er der. Rettes det et erstatningskrav mot personer i egenskap av deres verv som styremedlemmer, står de personlig ansvarlig.

Trygt styreverv

Codans styreansvarsforsikring dekker styremedlemmers ansvar for formueskade som uaktsomt påføres selskapets aksjeeiere eller andre interessenter. Forsikringen tegnes for et samlet styre i en bedrift, og for det enkelte styremedlem betyr dette større trygghet. I tillegg omfatter forsikringen:

  • Varamedlemmer
  • Daglig leder
  • Alle ansatte som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar
  • Medlemmer av bedriftsforsamlingen.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Styreansvarsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending