Bedriftsansvarsforsikring

Driver din virksomhet innenfor et område der det kan være risiko for å påføre andre økonomisk tap som følge av en fysisk skade? Da trenger du bedriftsansvarsforsikring.

Bedriften kan pådra seg erstatningsansvar

Et erstatningsansvar kan inntreffe om virksomheten er skyld i skade på person, løsøre, dyr eller fast eiendom. Dersom bedriften din skulle komme opp i en slik situasjon, kan den holdes rettslig erstatningsansvarlig, og må da betale erstatning. Slike erstatningsbeløp kan fort bli høye, og true virksomhetens økonomi og eksistensgrunnlag. Da er en bedriftsansvarsforsikring god å ha. Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skade.

Trenger bedriften din det?

Eksempler på bedrifter som trenger bedriftsansvarsforsikring:

 • Bygningsentreprenører
 • VVS-virksomheter
 • Butikker
 • Byggherrer
 • Industribedrifter
 • Servicebedrifter
 • Kontor
 • Lager

Kostnader etter skade

Forsikringen dekker også kostnader i forbindelse med skade. Det kan være slikt som kostnader for riving, rydding og bortkjøring, destruksjon av miljøfarlige rester, samt:

 • Prisstigning etter skadedagen
 • Gjenanskaffelse av modeller, mønstre, former
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og reinstallasjon av programvare
 • Interesse i ting solgt med salgspant
 • Tap av gass, væske og strøm
 • Tap ved skade på bygningsmessig innredning
 • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Bedriftsansvarsforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending