På mange områder er vi veldig godt dekket av Folketrygden og et offentlig helsevesen som prioriterer barn.  Akuttmedisin er på topp i Norge – men hva skjer etterpå? Og hva hvis barna får en sykdom?  Beløp og erstatninger som er referert her tar utgangspunkt i Danicas barneforsikring som ble best i test i 2018 og 2019.

Litt om barneforsikring

Barneforsikringen er et tillegg til de offentlige ordningene.

Skulle barnet bli rammet av en ulykke eller en kronisk sykdom kan de ha krav på erstatning for medisinsk invaliditet. Her er det mange ulike grader som beregnes ut fra en medisinsk invaliditetstabell.  Selv om penger aldri kan erstatte den medisinske invaliditeten kan det være en hjelp i hverdagen.  Men hva dersom baret blir ufør som følge av sykdom eller en ulykke?  Da er det mimumsbeløp fra Folketrygden som dekkes.  Da kan en engangsutbetaling samt et månedlig tilskudd fram til pensjonsalder være det som avgjør om barnet har mulighet til å kjøpe en egen bolig.  I tillegg – selv om varig uførhet ikke blir konstatert kan det innføres restriksjoner, slik at barnet ikke har mulighet til å tegne en uføreforsikring senere.  Men en barneforsikring har barnet rett til en fortsettelsesforsikring som gjør at de likevel vil kunne ha en økonomisk sikkerhet dersom han/hun på et tidspunkt ikke kan fortsette å arbeide.

Skadeeksempler fra Finans Norge

En gutt på 6 år fikk diagnosen kraftig astma og allergi 

Familien hadde tegnet barneforsikring for gutten. Han ble erklært 10% varig medisinsk invalid som gir en utbetaling på kr. 242.207 med dagens satser. I tillegg trengte boligen å bli tilpasset. Dette ble ikke dekket av det offentlige, så forsikringen dekket tilpasningen med 185.000 kroner

Tannskader

Et barn var utsatt for en ulykke under lek, og skadet tennene sine. Barnet har fått god hjelp av skoletannlegen, som har vurdert at tennene vil leges igjen. Tidlig i tjueårene viser det seg at en tann har skadede røtter, og trenger behandling. Nå er det ikke lenger mulig å få dette dekket gjennom kommunens tannhelsetjeneste. Familien har tegnet barneforsikring for barnet og meldte inn tannskaden da ulykken skjedde  Forsikringen dekker: Kostnadene for første permanente behandling av tannskade (behandlingsutgifter).